กว่าจะมาเป็น ACE

เริ่มต้นจากเจตนารมณ์อันแรงกล้าของผู้ก่อตั้ง ในการที่จะต้องการยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านงานซ่อมตัวถังและสี และคุณภาพชีวิตของช่างที่ประกอบอาชีพนี้ในประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ

ผู้ก่อตั้งจึงได้ใช้ประสบการณ์ที่มีมามากกว่า 10 ปี ในการดำเนินธุรกิจทางด้านตัวถังและสีในประเทศไทย รวมกับการศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่ดีที่สุดในการริเริ่มการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานงานซ่อมตัวถังและสีในประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ

ติดต่อเข้ารับบริการ

ACE: Automotive Center of Excellence

548 หมู่ 12 ถ. มิตรภาพ ตำบล เมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
Line: @ace-autoservice
Tel: 09-5956-9555